Flere enn 1,6 millioner har forhåndsstemt

1 648 817 velgere stemt ved stortingsvalget 2021.

Det betyr at 42,29 prosent av de stemmeberettigede ved årets valg har stemt. Flere velgere har nå forhåndsstemt enn det som var tilfelle gjennom hele forhåndsstemmeperioden i 2017.

Tallene viser registrerte forhåndsstemmegivninger i kommunene der velgerne er manntalsført. Stemmegivninger avgitt i andre kommuner registreres fortløpende etterhvert som de ankommer kommunene. Dette innebærer at forhåndsstemmegivninger kan registreres etter fristen for forhåndsstemmegivninger den 10. september.

Siste frist for mottak av forhåndsstemmegivninger er tirsdag 14. september kl 17.00. Disse kalles sent innkomne forhåndsstemmer.

Se oversikt over antall forhåndsstemmer ved stortingsvalget 2021

Nesten 9 000 velgere tidligstemte

I perioden 1. juli til 9. august kunne velgere som ikke har anledning til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen avlegge tidligstemme. Ved årets valg benyttet 8 469 velgere denne muligheten.

Se oversikt over antall tidligstemmer fordelt på valgdistrikt