Nye statsborgere får brev om stortingsvalget

I disse dager mottar 90.000 nye statsborgere brev med informasjon om stortingsvalget.

Brevet er ment som en hyggelig og informativ påminnelse om stemmeretten og valget.

Det er tidligere utført forsøk med utsendelse av brev for å øke valgdeltakelsen. Dette hadde signifikant effekt på valgdeltakelsen i enkelte velgergrupper.

Hvem mottar brevet?

Brevet sendes til stemmeberettigede som har fått norsk statsborgerskap de siste åtte årene.

Her kan du lese brevet som sendes til nye statsborgere.