Når kan du se hvem som stiller til valg?

Fristen for å levere listeforslag nærmer seg, og i begynnelsen av juni er oversikten over listene og kandidatene som stiller til valg klar.

I begynnelsen av juni publiserer vi hvilke kandidater og lister som stiller til valg ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 i alle landets kommuner og fylkeskommuner. Listene publiseres på valg.no.

Frist for innlevering av listeforslag

Partier og grupper som vil stille liste ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 må levere listeforslag til kommunen eller fylkeskommunen innen 31. mars klokken 12.

Da starter kommunene og fylkeskommunene jobben med å behandle listeforslagene.

Dette innebærer å sjekke at listeforslagene oppfyller kravene i regelverket, gi beskjed til kandidater om at de er satt opp på et listeforslag og behandle eventuelle klager.

Når godkjennes listene?

Kommunene og fylkeskommunene skal godkjenne eller forkaste listeforslagene innen 1. juni 2023. De godkjente listene registreres i valgsystemet EVA – og når alle kommunene og fylkeskommunene har gjort dette publiserer vi listene på valg.no.