Informasjonsbrosjyrer til lag og organisasjoner

Informasjonsbrosjyren om valget har i år blitt gjort om til en egen nettside, men det er også mulig å bestille fysiske brosjyrer for lag og organisasjoner.

Informasjonsbrosjyren fra Valgdirektoratet gir velgerne den viktigste informasjonen om stortingsvalget 2021. I denne får velgerne vite hvem som har stemmerett samt når hvor og hvordan man stemmer.

I år kommer denne informasjonen på flere flater

Den fysiske Informasjonsbrosjyren kommer på følgende språk: bokmål, nynorsk, engelsk, arabisk, tigrinja (eritreisk), somali, persisk/farsi, tyrkisk, urdu, russisk, thailandsk, vietnamesisk.

Brosjyrer på samiske språk blir sendt ut til husstander og kommuner i forvaltningsområdet for samiske språk.

Kommuner, fylkeskommuner, politiske partier og interesseorganisasjoner kan bestille papirbrosjyren gratis fra Valgdirektoratet.

Slik bestiller du

Du bestiller brosjyrer ved å fylle ut dette skjemaet. 

Husk å oppgi kontaktperson for mottak av bestillingen og riktig leveringsadresse.  Tilgjengelighet på de ulike versjonene kan variere.