Informasjonsbrosjyrer til lag og organisasjoner

Informasjonsbrosjyren om valget har i år blitt gjort om til en egen nettside, men det er også mulig å bestille fysiske brosjyrer for lag og organisasjoner.

Informasjonsbrosjyren fra Valgdirektoratet gir velgerne den viktigste informasjonen om stortingsvalget 2021. I denne får velgerne vite hvem som har stemmerett samt når hvor og hvordan man stemmer.

I år kommer denne informasjonen på flere flater

Den fysiske Informasjonsbrosjyren kommer på følgende språk: bokmål, nynorsk, engelsk, arabisk, tigrinja (eritreisk), somali, persisk/farsi, tyrkisk, urdu, russisk, thailandsk, vietnamesisk.

Valgdirektoratet gjør nye vurderinger i forkant av hvert valg om hvilke språk brosjyren skal oversettes til. Vurderingen gjøres på bakgrunn av antall nye stemmeberettigede i de aktuelle landene de siste årene kombinert med antall tolkeoppdrag. Store språk som flere grupper håndterer blir også prioritert, slik som engelsk, fransk, arabisk, farsi og russisk.  

Brosjyrer på samiske språk blir sendt ut til husstander og kommuner i forvaltningsområdet for samiske språk.

Kommuner, fylkeskommuner, politiske partier og interesseorganisasjoner kan bestille papirbrosjyren gratis fra Valgdirektoratet.

Slik bestiller du

Du bestiller brosjyrer ved å fylle ut dette skjemaet. 

Husk å oppgi kontaktperson for mottak av bestillingen og riktig leveringsadresse.  Tilgjengelighet på de ulike versjonene kan variere.