Hvordan foregår opptellingen

Stemmeseddelen du legger i urnen skal gjennom mange kontroller før valgresultatet er klart.

Slik foregår opptellingen

Alle stemmesedlene telles tre ganger, to ganger i kommunene og en kontrolltelling hos fylkeskommunene.

Forhåndsstemmene som kommunene har mottatt telles først, og denne opptellingen kan starte søndag før valgdagen. Forhåndsstemmer avgitt i andre kommuner som ankommer kommunene på valgdagen(e) skal ikke telles før tirsdag etter valgdagen kl. 17.

Den første tellingen er manuell og utføres av valgmedarbeidere etter fastlagte rutiner. Den andre tellingen kan være maskinell, det vil si at stemmesedlene skannes og leses av EVA skanning som Valgdirektoratet leverer til kommunene. Det er 189 av 356 kommuner som benytter dette, de resterende teller manuelt også i andre opptelling.

Stemmer avgitt på valgdagen (valgtingsstemmer) kan telles så snart alle valglokalene i kommunen er stengt på valgdagen.

Her kan du lese mer om hvordan opptellingen foregår.

Når er valgresultatet klart?

Det endelige valgresultatet fra valgdistriktene er først klart når fylkesvalgstyrene har godkjent valgoppgjøret. Før det må også kommunene være ferdig med opptellingen av alle stemmene. Dette skjer vanligvis på ettermiddagen eller kvelden tirsdag etter valgdagen.

Den foreløpige opptellingen av forhåndsstemmer offentliggjøres kl. 21 på valgdagen, samtidig gis det prognoser for valgresultatet som er basert på forhåndsstemmene. Litt før midnatt skrus prognosen av og da er det faktiske innrapporterte resultater som fortløpende vises på valgresultater.no.

Ved årets valg har rekordmange forhåndsstemt. Økningen i antall forhåndsstemmer betyr i første rekke at det er et større datagrunnlag for prognosetallene som presenteres kl. 21 på valgdagen, men dette betyr ikke at det ikke kan skje store endringer frem til det endelige resultatet foreligger.