Feilsendte meldinger om valgkort

Digipost har ved en feiltakelse sendt en påminnelse om valgkort til alle brukere av Digipost.

Det betyr at de som har bostedsadresse i utlandet eller som ikke har stemmerett ved stortingsvalget også har fått denne påminnelsen.

Brukere som ikke har stemmerett og stemmeberettigede som har bostedsadresse i utlandet kan se bort fra påminnelsen fra Digipost. Du trenger heller ikke valgkort for å stemme, men du må ha med legitimasjon.

Siste frist for å stemme fra utlandet er fredag 3 september.

I Norge er fristen for forhåndsstemming 10. september og valgdagen er 13. september.

Her kan du lese mer om hvem som har stemmerett ved stortingsvalg.